Idea kursów dla placówek oświatowych

 

Od 6 lat wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze przedszkoli publicznych, prywatnych, szkół, klubów rodziców, bawialni. Jesteśmy tam, gdzie bezpieczeństwo dzieci jest nadrzędne. Szkolimy zarówno nauczycieli, wychowawców, pedagogów ale również kadrę niepedagogiczną. Przeszkoliliśmy już kilka setek pracowników w oświacie i wielu z nich wraca do nas aby cyklicznie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Nasza oferta dla placówek oświatowych

Kursy pierwszej pomocy

Szkolimy nauczycieli, dyrekcję, kadrę poza-pedagogiczną ale również rodziców, zrzeszonych w danej placówce. Kurs jest szczególnie nastawiony na dzieci 3-8 lat.
Zobacz

Szkolenie BHP nauczycieli

Nauczyciele to grupa pracowników szczególnie narażona na specyficzne zagrożenia. Ważne by wiedzieli jak dbać o o swój organizm aby pozostać długo sprawnym.
Zobacz

Warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci

Pierwszej pomocy uczymy już dzieci w wieku 4 lat. Wraz z pedagogami przygotowaliśy nowatorski program naczuania przez zabawę.
Zobacz