Szkolenia BHP wstępne w Warszawie

ZAMÓW KURS GRUPOWY

idea:

Szkolenie wstępne pracowników odbywa się pierwszego dnia pracy. Składa się z instruktarzu stanowiskowego które prowadzi pracodawca/przełożony oraz z instruktarzu ogólnego BHP które przeprowadza osoba uprawniona. Szkolenie przeprowadza się właśnie pierwszego dnia, gdyż znaczna część wypadków przy pracy dzieje się właśnie w pierwszych dniach pracy! Nie należy tego bagatelizować, to krótkie szkolenie a ma na celu przygotować nowego pracownika do pracy.

Szkolenie trwa 1,5 godziny

cena:

  • 90 PLN od osoby
  • 590 PLN przy grupach do 30 osób