SZKOLENIA OKRESOWE BHP W WARSZAWIE

ZAMÓW KURS

cena:

  • 120 zł od osoby
  • 590 zł przy grupach do 30 osób
  • 590 zł za przeszkolenie dyrekcji (2-3 osoby)

idea:

Szkolenie okresowe BHP przeprowadza się do roku od momentu zatrudnienia pracownika, a później zgodnie ze stanowiskiem pracy. Dla pracowników administracyjno-biurowych jest to raz na 6 lat. Na tym szkoleniu pracownicy poszerzają wiedzę dotyczącą prawa pracy, uzyskują wskazówki jak unikać obciążeń psychofizycznych w pracy, poszerzają świadomość bezpiecznej pracy. U nas szkolenie przybiera formę warsztatu, chcemy aby pracownicy wykorzystali czas na zastanowieniu się nad swoją perspektywą dalszej pracy w kontekście sprawności fizycznej i co bardzo ważne psychicznej; jak unikać stresu, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Co może a czego nie może pracownik i pracodawca względem siebie.

Dodatkowym elementem BHP jest szkolenie PPOŻ oraz szkolenie z Pierwszej Pomocy i należy je uwzględnić.

 

szkolenia okresowe